הרשמת רץ

* מציין שדה חובה

מירוץ: מרתון ירושלים 2018

מידע אישי

*דוא"ל
*שם פרטי
*שם משפחה
*טלפון נייד
טל. בבית
*מין
*תאריך לידה
אנא בחר חודש ושנה לפני יום
תעודה מזהה
מספר
*ארץ
פקס
אתר

פרטי התקשרות

*כתובת למשלוח דואר
אנא הקפד להשתמש בכתובת המופיעה על כרטיס האשראי שלך.
*עיר
מיקוד
*איש קשר במקרה חירום
*הקשר לרץ
*טלפון של איש הקשר במקרה חירום
טלפון של איש הקשר במקרה חירום

מידע לגבי הרשמה

*סיסמה
*אשר סיסמה
*מידת החולצה
הצהרה רפואית
כיצד שמעת עלינו?
נא לפרט