יצירת קבוצה:

*שם הקבוצה
*עיר
*ארץ
*מטבע
*סכום היעד שלנו
אתר
*שם
*דוא"ל
*טלפון
טלפון נייד
פקס
*סיסמה
*אשר/י סיסמה